Usługi ortodontyczne

Dla pacjentów zainteresowanych leczeniem ortodontycznym.


Należy pamiętać, że leczenie ortodontyczne to całościowy proces usuwający nie tylko, najczęściej zgłaszane przez pacjentów, zastrzeżenia estetyczne („krzywe zęby”) ale również nie mniej ważne dla lekarza ortodonty, nieprawidłowości w symetrii twarzy czy pracy stawów skroniowo- żuchwowych, które mogą się objawiać uciążliwymi bólami głowy a nieleczone prowadzić np. do zniszczenia (starcia) lub przedwczesnej utraty zębów, spowodowanym nierównomiernym obciążaniem zębów podczas rozdrabniania przyjmowanych pokarmów w jamie ustnej.